Curriculum Vitae :
1. Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit Geneeskunde
1993-2000 grote onderscheiding (82%)

2. Interuniversitaire gespecialiseerde opleiding in de verzekeringsgeneeskunde :
Universiteit Antwerpen, RUG, KUL
2001-2003 grote onderscheiding (76,5 %)
Thesis :
Evaluatie menselijke schade in het kader van de strafrechtelijke opdracht. Het begrip ‘ongeschiktheid tot het uitvoeren van persoonlijke arbeid’

3. Postacademische Vorming : Multidisciplinair Forensisch Onderzoek. KUL 2001-2003

4. Opleiding tot Specialist in de Gerechtelijke Geneeskunde
¬ Dienst Pathologische Anatomie, Prof. Dr. B. Van Damme,
Universitaire Ziekenhuizen Leuven, 1 augustus 2000- 31 januari 2002
¬ Centrum Forensische Geneeskunde, Prof. Dr. W. Van de Voorde,
Universitaire Ziekenhuizen Leuven 1 februari 2002-31 juli 2005
¬ Institut für Rechtsmedizin Zürich, Prof. Dr. W. Bär
Universität Zürich Irchel, Zwitserland, 1 augustus 2002-30 september 2002

5. Staflid Centrum Forensische Geneeskunde, UZ St. Rafael Leuven, afdelingsverantwoordelijke Forensische Kliniek en coördinator Centrum Medische Expertise (CeMEx) : 01.08.05 tot 15.02.09.

6. Vanaf 15.02.09 : MedLEx, Medico-Legale Expertises : Onafhankelijk medisch deskundige voor rechtbanken (politierechtbank, arbeidsrechtbank, correctionele rechtbank, burgerlijke rechtbank, rechtbank van koophandel).

7. Erkenning als Arts-Specialist in de Gerechtelijke Geneeskunde, 17.10.2006

8. Houder van de bijzondere beroepstitel ‘Specialist in de verzekeringsgeneeskunde en medische expertise’, 22.05.08


9. Belangrijkste publicaties en lezingen :
 • De Munnynck K, Van de Voorde W. Forensic approach of fatal dog attacks : a case report and literature review International Journal of Legal Medicine, 2002;116(5):295-300
 • Amphetamine Toxicitiy in the emergency department, Eur J Emerg Med, 12(4);2005:193-197 Smets Gert, Bronselaer Koen, De Munnynck Katja, De Feyter Koen, Van de Voorde Wim, Sabbe Marc
 • K De Munnynck, C Van Geet, R De Vos, W Van de Voorde Delta-storage Pool Disease : a pitfall in the forensic investigation of sudden anal blood loss in children. A Case Report. International Journal of Legal Medicine, 2007;121(1):44-7
 • De Munnynck K, De Houwer L, Bronselaer K, Hanssens M, Van de Voorde W. Medico-legal approach to sexual assault victims: the Belgian situation. Journal of Clinical Forensic Medicine, 2006 May;13(4):211-4. (Epub 2006 Mar 27)
 • Studieavond Letselschade, jonge balie Hasselt, VOKA – Kamer van koophandel Limburg, 25.03.07 : ‘De totstandkoming van het medische deskundigenverslag’
 • I-podium Imeldaziekenhuis, Bonheiden, 10 november 2007, ‘de huisarts geconfronteerd met onverwacht overlijden en slachtoffers van geweldpleging’
 • Meerdere lezingen aangaande partnergeweld, seksuele agressie, o.a. op 20.06.06 voor de gynaecologen van het AZ Imelda te Bonheiden
 • Meerdere lezingen over de opvang van traumaslachtoffers met het oog op de bewijsvoering o.a. op 18.03.08 ‘Oog voor de forensisch geneeskundige aspecten in de intensieve en spoedgevallenzorg’ aan de Katholieke Hogeschool Kempen te Lier.
 • Pentalfa Langeafstandsonderwijs UZLeuven : sessie aangaande forensische geneeskunde en opvang slachtoffers van geweldpleging (28.04.05) en sessie aangaande evaluatie van rijgeschiktheid (22.03.07)


10. Belangrijkste bijkomende opleidingen/ bijscholing :
 • Kindermishandeling : Course on Physical and Sexual Child Abuse, Prof. Dr. C. Hobbs, Leeds, UK 7-12 december 2004 

 • Schade-evalutie : AMA Guides to Evaluation of Permanent Impairment 5th ed. With review of the principles of disability assessment, American Board of Independent Medical Examiners, Amsterdam, Netherlands, 23-24 juni 2006
 • Evidence Based Medicine : Cursus Evidence Based Medicine, CEBAM, Leuven; 28-30 mei 2008
 • Seminaria Verzekeringsgeneeskunde in kader van Vervolmakingscylus Verzekeringsgeneeskunde,Wetenschappelijke Vereniging Verzekeringsgeneeskunde 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008
 • Studiedag Werken met Psychische Stoornissen, WVV, Eindhoven; 11 april 2008
 • Oktober 2009 : bijwonen studiedag KBGGG ivm kindermishandeling
 • 17.12.09 : bijwonen colloquium ivm deskundigenonderzoek in strafzaken, Kon. Militaire School Brussel, organisator uitgeverij Politeia
 • Congres Berlijn, WVV, mei 2010
 • Bijscholing via BENEVERMEDEX en Nationaal College Gerechtsdeskundigen van Belgie

11. Ingeschreven in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen, tijdelijke versie.